MIGAWKI Z WYDARZEŃ SZKOLNYCH

Nawigacja

Przepisy wewnątrzszkolne REGULAMINY INNE DOKUMENTY SZKOŁY DOKUMENTY ORGANIZACYJNE

DOKUMENTY SZKOŁY

Przepisy wewnątrzszkolne

Najważnieszymi dokumentami regulującymi pracę naszej szkoły są:

Wszystkie dokumenty powstały w oparciu o:

 • Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku,
 • Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej,
 • Rozporządzenie MEN z dnia 7 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
  ul. Spokojna 3
  62-007 Biskupice
 • 61-8152-115
  61-8152-409
  61-8152-410 (fax)
  61-8155-899
  575-179-000 (kom)

Galeria zdjęć