MIGAWKI Z WYDARZEŃ SZKOLNYCH

Nawigacja

Akcja

Projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

działanie

szkoła podstawowa

efekty

gimnazjum

programy

Programy rządowe realizowane we współpracy z  Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym:

 •  „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”
 • „Trzymaj formę”

 

Programy rządowe realizowane we współpracy z  Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym:

 • „Co wiesz o HIV i AIDS”.
 • „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”
 • „Trzymaj formę”

 

 

 

„Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”  - /Agencja Rynku Rolnego 

„ Szklanka Mleka:

 

Program „Bezpiecznie to wiedzieć i znać realizowany we współpracy z Komendą Miejską Policji

 

 

Program YOUNGSTER- zajęcia języka angielskiego dla klas III gim. 2013/2014/2014/2015

 

 

 

 

 

 

 

Innowacyjny program „Przyroda w czterech osłonach”- Kapitał Ludzki 2013/2014,2014/2015

 

Program „Szkoła współpracy „- uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły 2013/2014,2014/2015

Międzynarodowy program „Globe”

 

projekty

Projekt „Łączymy pokolenia” – projekt środowiskowy 2012/2013, 2013,2014/2014/2015

Integracja środowiska, łączenie pokoleń, powstanie wielu wytworów podczas warsztatów

Wymiana międzynarodowa praktykantów  w ramach projektu: Stowarzyszenie AIESEC Polska Komitet Lokalny w Poznaniu reprezentowanym przez Prezydenta Komitetu Lokalnego – Macieja Głowackiego2014/2015

 

60 h zajęć z języka angielskiego dla uczniów SP i Gim. Prowadzonych przez praktykantów z Filipin, Egiptu, Indii, Chin, Korei, Brazylii, Tajlandii,

 

Projekt: Opracowanie i pilotaż aktywnych metod pracy nauczyciela z uczniem opartych na metodzie badawczej” dla uczniów klas IV- VI  - Centrum Nauki Kopernik Warszawa – 2014/2015 Innowacyjny program nauczania, materiały edukacyjne

Projekt eTwinning - realizowany przez klasę III SP

 

2014/2015

 

 

Projekt „Bank z klasą”, 2013/2014,2014/2015 dla klasy II b SP

 

Poznanie zasad oszczędzania i gromadzenia pieniędzy. Kształtowanie nawyku oszczędzania.

Projekt „Młoda Malta” Projekt międzynarodowy dla uczniów gimnazjum- Gimnazjum i Liceum Akademickie Da Vinci przy WSNHiD w Poznanu 2014/2015

 

 

Projekt „Wielkoduchy” dla uczniów SP realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Promocji Inicjatyw Społecznych CREO- 2014/2015 – zgłoszenie do projektu

Rozwijanie wśród uczniów SP pracy na rzecz innych.

 

 

Projekt „Łączymy pokolenia” – projekt środowiskowy 2012/2013, 2013,2014/2014/2015

Integracja środowiska, łączenie pokoleń, powstanie wielu wytworów podczas warsztatów

 

 

„Mam talent”- projekt w ramach Szkoły Odkrywców Talentu”

Rozwijanie wśród uczniów zainteresowań,  prezentacja swoich umiejętności artystycznych, aktorskich, plastycznych  i innych. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz

Projekt „ Nauka w przestrzeni” realizowany we współpracy z Politechniką Poznańską 2014/2015

Współorganizowanie wystaw, warsztatów z udziałem uczniów i  nauczycieli

 

 

 

Projekt „HIGH TECHNIKA”  realizowany przez „Małego Inżyniera: Grudzieć 2014/2015- innowacyjny program nauczania zajęć technicznych w klasie I Gim.

Udział uczniów w innowacyjnych zajęciach z udziałem instruktorów, przeszkolenie nauczyciela , przekazanie materiałów edukacyjnych i dydaktycznych

 

 

 

„Mam talent”- projekt w ramach Szkoły Odkrywców Talentu”

 

 

 

 

Rozwijanie wśród uczniów zainteresowań,  prezentacja swoich umiejętności artystycznych, aktorskich, plastycznych  i innych. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
  ul. Spokojna 3
  62-007 Biskupice
 • 61-8152-115
  61-8152-409
  61-8152-410
  61-8155-899
  575-249-000 (kom)

Galeria zdjęć