MIGAWKI Z WYDARZEŃ SZKOLNYCH

Nawigacja

Programy nauczania Plany nauczania podręczniki klasy I-III SP 2017/2018 Podręczniki klasy IV-VII rok szkolny 2017/2018 Podręczniki Gimnazjum 2017/2018 Podręczniki - 0ddział przedszkolny 2017/2018 Programy nauczania klasy IV-VII SP Prohramy nauczania -klasy gimnazjalne

Programy i podręczniki

Programy nauczania

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 

W Szkole Podstawowej  im. KRÓLOWEJ JADWIGI W JERZYKOWIE

NA ROK SZKOLNY 2017/18

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I-III

 

L.P

Przedmiot

Klasa

Nazwa programu wyd. lub autor

Nr programu

 

1.

Edukacja wczesnoszkolna

I

 

Program Nauczania Edukacji Wczesnoszkolnej "Gra w Kolory"

 

 

SP1-1/2017

30.08.2017

II

Program edukacji wczesnoszkolnej "Ćwiczenia z pomysłem"

SP-1/2016

15 czerwca 2016

 

III

 

Moje ćwiczenia. Program edukacji wczesnoszkolnej

 

SP-1/2015

2.

Język angielski

I

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego. Szkoła Podstawowa  klasy I-III zgodny z podstawą programową

SP1-2/2017

30.08.2017

II

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego klasy I-III - Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro,, Ewa Piotrowska,

 

SP-2-2016

 

 

15 czerwca 2016

 III

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego klasy I-III - Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro,, Ewa Piotrowska,

 

SP-1/2012

3.

Religia

I

W drodze do wieczernika- Komisja  Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

 

SP1-3/2017

30.08.2017

II

 

W drodze do wieczernika- Komisja  Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

 

SP-3/2016

15 czerwca 2016

III

Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski W drodze do wieczernika- Komisja  Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

 

SP-2/2012

4.

Zajęcia pozalekcyjne

I

Program rozwoju zainteresowań czytelniczych wśród uczniów młodszych klas szkoły podstawowej

SP1-6/2017

30.08.2017

II

Program rozwoju zainteresowań czytelniczych wśród uczniów młodszych klas szkoły podstawowej

SP-4/2016

15 czerwca 2016

III

Program rozwoju zainteresowań czytelniczych wśród uczniów młodszych klas szkoły podstawowej

SP-1/2013

5.

etyka

I

"Ludzkie ścieżki"- kompleksowy program nauczania etyki poziom I Anna Ziemska, Łukasz Malinowski

SP1-4/2017 r.

30.08.2017

II

"Ludzkie ścieżki"- kompleksowy program nauczania etyki poziom I Anna Ziemska, Łukasz Malinowski

SP-6/2016

15 czerwca 2016

 

III

"Ludzkie ścieżki"- kompleksowy program nauczania etyki poziom I

Anna Ziemska, Łukasz Malinowski

SP-1/2015

6.

zajęcia pozalekcyjne

I

Program „Mali artyści”

SP1-5-2017

30.08.2017

II

Program "Mali artyści"

SP-5/2016

15 czerwca 2016

 

III

Program "Mali artyści"

SP-2/2014

7.

zajęcia pozalekcyjne

I

"Wiem, żyję zdrowo, bez nałogów i bezpiecznie"

SP1-7/2017 30.08.2017

II

"Wiem, żyję zdrowo, bez nałogów i bezpiecznie"

SP-7/2016

15 czerwca 2016

 

III

"Wiem, żyję zdrowo, bez nałogów i bezpiecznie"

SP-2/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
  ul. Spokojna 3
  62-007 Biskupice
 • 61-8152-115
  61-8152-409
  61-8152-410 (fax)
  61-8155-899
  575-179-000 (kom)

Galeria zdjęć