Nawigacja

Partners

Przejdź do serwisu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych

Piątek 29.04.2016

Szkoła dla Twojego dziecka

Misja szkoły

 

„Jesteśmy szkołą zapewniającą wszechstronny rozwój ucznia twórczego, wrażliwego, samodzielnego, otwartego na problemy, rozumiejącego zmiany we współczesnym świecie. Chcemy nauczyć go życia w zgodzie z tradycjami, naturą i ludźmi. Działamy w myśl hasła „ Wychowujemy wolnego i samodzielnego człowieka, gotowego pokonać trudy codziennego życia.”

 

Wizja szkoły

 

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum  w Jerzykowie to szkoła:

 

 • nowoczesna, przyjazna , innowacyjna  przygotowująca uczniów do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie, nastawionych na osiąganie sukcesów,
 • promująca chrześcijański system wartości,
 • pomagająca   wszystkim uczniom w pełnym ich rozwoju,
 • prowadzącą szeroki zakres działań pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie zdobywają wiedzę oraz rozwijają swoje zainteresowania,
 • korzystająca z najnowszych zdobyczy technik informacyjnych i informatycznych,
 • pracująca metodami aktywnymi,
 • wspierająca i rozwijająca współpracę między uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz społecznością lokalną,
 • umożliwiającą wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom,
 • uwzględniającą w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego,
 • zapewniająca dobrze zorganizowane , atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonym budynku szkoły,
 • w której nad rozwojem ucznia czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.

 

 

 

Nabór do Gimnazjum

Wkrótce informacja o naborze go Gimnazjum

 

 • Szanowni Państwo. W zakładce DLA RODZICÓW  - REKRUTACJA DO GIMNAZJUM zostały zamieszczone dokumenty niezbędne do zgłaszania kandydatów do klasy 1 gimnazjum w Zespole Szkół w Jerzykowie. Dokumenty są także do pobrania w wersji papierowej w holu głownym szkoły.

  W dniach od 4 maja 2016r. do 18 maja 2016r. w sekretariacie szkoły nalezy złożyć:

  - zgłoszenie lub wniosek

  - deklarację wyboru języka

  - oświadczenie dot. religii / etyki

 • 25.04.2016

  Informujemy, że zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych  prowadzonym przez gminę Pobiedziska lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Jerzykowie została dziś wywieszona na tablicy informacyjnej w holu głównym szkoły.

 • Sukces młodzieży z Jerzykowa  w konkursie międzynarodowym

   " Young Europeans Award 2016"

 • 15.04.2016

  Informujemy, że zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych  prowadzonym przez gminę Pobiedziska lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy 1 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Jerzykowie została dziś wywieszona na tablicy informacyjnej w holu głównym szkoły.

 • 01.04.2016

  Zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli informujemy, iż decyzją organu prowadzącego z uwagi na małą liczbę wniosków w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie nie tworzy się oddziału przedszkolnego. Dzieci zostaną skierowane zgodnie z wnioskiem do przedszkola II wyboru. 

  Magdalena Żabicka
  Przewodniczaca Komisji Rekrutacyjnej

 • 21.03.2016

  W nawiązaniu do spotkania, które odbyło się 10 marca 2016r w Zespole Szkół w Jerzykowie załączam wnioski dla rodziców dzieci urodzonych w 2009 roku, oraz w pierwszej połowie 2008 roku, którzy zdecydują by ich dziecko kontynuowało naukę w roku szkolnym 2016/2017 w obecnej klasie.

  wniosek_kontynuowanie_nauki_w_kl_1.pdf

  wniosek_kontynuowanie_nauki_w_kl_2.pdf

 • Zapraszamy do korzystania z nowych urządzeń zamontowanych na placu zabaw w Jerzykowie. W trosce    o bezpieczeństwo Państwa i dzieci prosimy   o zapoznanie się z regulaminem każdego urządzenia i stosowanie się do instrukcji.

 • GODZINY LEKCYJNE:

  0)  7:25 - 8:10

  1)  8:15 - 9:00

  2)  9:10 - 9:55

  3)  10:05 - 10:50

  4)  11:00 - 11:45

  5)  12:15 - 13:00

  6)  13:10 - 13:55

 • 23.07.2008

  Zapraszamy do Centrum Kształcenia na Odległość

  HARMONOGRAM OTWARCIA CENTRUM:

  poniedziałek 14:00 – 18:00
  wtorek 14:00 – 18:00
  środa 15:00 – 19:00
  piątek 16:00 – 20:00
  sobota 16:00 – 20:00

  ZAPRASZAMY

  Opiekun Centrum
  Alina Mańka

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
  ul. Spokojna 3
  62-007 Biskupice
 • 61-8152-115
  61-8152-409
  61-8152-410 (fax)
  61-8155-899

Galeria zdjęć