Nawigacja

Partners

Piątek 29.08.2014

Szkoła dla Twojego dziecka

Misja szkoły

 

„Jesteśmy szkołą zapewniającą wszechstronny rozwój ucznia twórczego, wrażliwego, samodzielnego, otwartego na problemy, rozumiejącego zmiany we współczesnym świecie. Chcemy nauczyć go życia w zgodzie z tradycjami, naturą i ludźmi. Działamy w myśl hasła „ Wychowujemy wolnego i samodzielnego człowieka, gotowego pokonać trudy codziennego życia.”

 

Wizja szkoły

 

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum  w Jerzykowie to szkoła:

 

 • nowoczesna, przyjazna , innowacyjna  przygotowująca uczniów do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie, nastawionych na osiąganie sukcesów,
 • promująca chrześcijański system wartości,
 • pomagająca   wszystkim uczniom w pełnym ich rozwoju,
 • prowadzącą szeroki zakres działań pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie zdobywają wiedzę oraz rozwijają swoje zainteresowania,
 • korzystająca z najnowszych zdobyczy technik informacyjnych i informatycznych,
 • pracująca metodami aktywnymi,
 • wspierająca i rozwijająca współpracę między uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz społecznością lokalną,
 • umożliwiającą wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom,
 • uwzględniającą w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego,
 • zapewniająca dobrze zorganizowane , atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonym budynku szkoły,
 • w której nad rozwojem ucznia czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.

 

 

 

Witamy w edupage!

Drodzy Uczniowie  ,

na tej stronie będziecie mogli przejrzeć swoje plany lekcji, zmiany w zastępstwach, a także zapoznać się z innymi, bieżącymi informacjami. Mamy nadzieję, że strona przypadnie Wam do gustu i okaże się przydatna.

Wiadomości

 • Rozpoczęcie roku szkolnego

   

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
  w Zespole Szkół w Jerzykowie
  odbędzie się 1 września 2014r.


  Godzina 8:00 -  msza św. w kościele w Jerzykowie
  .

  Godzina 9:00 (aula) - rozpoczęcie roku szkolnego
  d
  la uczniów Szkoły Podstawowej.

  Godzina 10:00 (aula) - rozpoczęcie roku szkolnego
  dla uczniów Gimnazjum.

 • WYPRAWKA SZKOLNA 2014

  UWAGA RODZICE

  Do 12 września 2014 r. można składać wnioski o dofinansowanie  zakupu  podręczników.

  1. Wnioski można pobrać ze strony internetowej Gminy, ze strony internetowej szkoły oraz w wersji papierowej w sekretariacie szkoły.

  2. Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny:

  • nie przekracza kwoty 539 zł netto miesięcznie,
  • przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp. (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2013.182.t.j z późniejszymi zmianami),
  • posiadający orzeczenie

  3. Sposób udokumentowania zakupu:

 • Dowozy w dniu 1 września 2014 r.

  Dowozy w dniu 1 września 2014 r.

  Nazwa szkoły

  Przywozy

  opiekun

  Kierowca

  Szkoła Podstawowa Biskupice i Barcinek-Bugaj

  6:50-Jerzykowo- 6:55 Uzarzewo Huby- 7:00 Jankowo-7:05 Góra I- 7:07-Góra II- 7:17-Promienko- 7:22 Szkoła Biskupice, 7:25 Przedszkole Biskupice- 7:35- Barcinek, 7:37-Bugaj Działki, - 7:40 Bugaj szosa 5, 7:45- Przedszkole Biskupice, 7:50 Szkoła Jerzykowo

 • Plan lekcji 2014/2015

  Uwaga Uczniowie i Rodzice!

  Opublikowano wstępną wersję planu lekcji. Informuję, że w pierwszych dniach będzie ulegał zmianie w związku z organizacją zajęć dodatkowych i lekcji grupowych. Proszę o codzienną kontrolę Alina Mańka

 • Lista osób przyjętych do gimnazjum rok szkolny 2014/2015

  LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO GIMNAZJUM

  ZNAJDUJE SIĘ W HOLU GŁÓWNYM BUDYNKU SZKOLNEGO.

  Sprawdzenie na liście następuje po uprzednim pobraniu

   nazwiska z kodem w sekretariacie szkoły.

  Przyjęcie do gimnazjum można sprawdzić również na stronie internetowej szkoły

  po uprzednim pobraniu kodu telefonicznie w sekretariacie szkoły

 • kiermasz podręczników

  Uwaga Uczniowie i Rodzice! Chcesz kupić podręczniki taniej, zajrzyj do zakładki "kiermasz podręczników."

 • Podręczniki 2014

  Uwaga Uczniowie i Rodzice! W zakładce programy i podręczniki opublikowano listę podręczników na rok szkolny 2014/2015. Podręczniki opublikowane są również w dzienniku Librus. Alina Mańka

 • Zajęcia techniczne w nowej odsłonie.

  Informuję, że Zespół Szkól w Jerzykowie  w drodze rekrutacji został zakwalifikowany do projektu "HIGH-TECHnika". Uczniowie Gimnazjum zakwalifikowani do projektu w roku szkolnym 2014/2015 w II semestrze będą realizować zajęcia w ramach zajęć konstruktorskich.

  Główne założenia :

 • Sprawdzian 2014

  03.06.2014

  Zgodnie z przyjęta procedurą dotyczącą przekazywania informacji o wynikach sprawdzianu, podaję do wiadomości, iż w dniu 3 czerwca 2014 r. uczniowie klas VI otrzymali  informację o wyniku uzyskanym na sprawdzianie.

      Alina Mańka-dyrektor

   

 • 12.04.2014

  Nowe zdjęcia zostały dodane do albumu Sportowy okrągły stół.

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
  ul. Spokojna 3
  62-007 Biskupice
 • 61-8152-115
  61-8152-409
  61-8152-410 (fax)
  61-8155-899

Galeria zdjęć