Nawigacja

Partners

Sobota 20.09.2014

Szkoła dla Twojego dziecka

Misja szkoły

 

„Jesteśmy szkołą zapewniającą wszechstronny rozwój ucznia twórczego, wrażliwego, samodzielnego, otwartego na problemy, rozumiejącego zmiany we współczesnym świecie. Chcemy nauczyć go życia w zgodzie z tradycjami, naturą i ludźmi. Działamy w myśl hasła „ Wychowujemy wolnego i samodzielnego człowieka, gotowego pokonać trudy codziennego życia.”

 

Wizja szkoły

 

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum  w Jerzykowie to szkoła:

 

 • nowoczesna, przyjazna , innowacyjna  przygotowująca uczniów do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie, nastawionych na osiąganie sukcesów,
 • promująca chrześcijański system wartości,
 • pomagająca   wszystkim uczniom w pełnym ich rozwoju,
 • prowadzącą szeroki zakres działań pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie zdobywają wiedzę oraz rozwijają swoje zainteresowania,
 • korzystająca z najnowszych zdobyczy technik informacyjnych i informatycznych,
 • pracująca metodami aktywnymi,
 • wspierająca i rozwijająca współpracę między uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz społecznością lokalną,
 • umożliwiającą wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom,
 • uwzględniającą w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego,
 • zapewniająca dobrze zorganizowane , atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonym budynku szkoły,
 • w której nad rozwojem ucznia czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.

 

 

 

Witamy w edupage!

Drodzy Uczniowie  ,

na tej stronie będziecie mogli przejrzeć swoje plany lekcji, zmiany w zastępstwach, a także zapoznać się z innymi, bieżącymi informacjami. Mamy nadzieję, że strona przypadnie Wam do gustu i okaże się przydatna.

Wiadomości

 • WYPRAWKA SZKOLNA 2014

  UWAGA RODZICE

  Do 12 września 2014 r. można składać wnioski o dofinansowanie  zakupu  podręczników.

  1. Wnioski można pobrać ze strony internetowej Gminy, ze strony internetowej szkoły oraz w wersji papierowej w sekretariacie szkoły.

  2. Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny:

  • nie przekracza kwoty 539 zł netto miesięcznie,
  • przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp. (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2013.182.t.j z późniejszymi zmianami),
  • posiadający orzeczenie

  3. Sposób udokumentowania zakupu:

 • Projekt Enjoy my Origin

  Szanowni Państwo! W ramach realizacji projektu Enjoy my Origin gościmy w dniach od 22 września do 26 września 2014 r. praktykantki: z Chin i Ukrainy. W ramach realizacji praktyk międzynarodowych uczniowie naszej szkoły będą mogli poznać zwyczaje i kulturę krajów, z których pochodzą goście. Projekt adresowany jest głównie do uczniów Szkoły Podstawowej, ale  z możliwości  spotkań na lekcjach skorzysta również młodzież gimnazjalna. Dziękujemy rodzinom z naszej szkoły za gościnę praktykantek w ich domach.

 • Plan lekcji i dowozy

  Szanowni Państwo, Uczniowie! Został zmodyfikowany plan lekcji i obowiązuje od 15 września 2014 r. Nowy plan opublikowano na stronie internetowej.  Uległ zmianie również plan dowozów. Plik do pobrania. plan_dowozow_2014-2015._1xlsx(1).pdf

 • Zebranie z rodzicami

  05.09.2014

  Zebranie z rodzicami odbędzie się w dniu 10.09.2014 r.

  Godzina 17.00 - spotkanie z wychowawcami - klasy I - III SP

  Godzina 18.00 - spotkanie ogólne - aula

  Godzina 18.30- spotkanie z wychowawcami - klasy IV- VI SP i klasy I- III Gimnazjum   

 • Dowozy 2014_2015

  Uwaga! Poniżej publikowany jest  jest wstępny plan dowozów na następne dni. Ulegnie on weryfikacji, proszę zatem przez pierwszy tydzień kontrolować codziennie plan kursów. Alina Mańka

  plan_dowozow_2014-2015.pdf

 • kiermasz podręczników

  Uwaga Uczniowie i Rodzice! Chcesz kupić podręczniki taniej, zajrzyj do zakładki "kiermasz podręczników."

 • Podręczniki 2014

  Uwaga Uczniowie i Rodzice! W zakładce programy i podręczniki opublikowano listę podręczników na rok szkolny 2014/2015. Podręczniki opublikowane są również w dzienniku Librus. Alina Mańka

 • Zajęcia techniczne w nowej odsłonie.

  Informuję, że Zespół Szkól w Jerzykowie  w drodze rekrutacji został zakwalifikowany do projektu "HIGH-TECHnika". Uczniowie Gimnazjum zakwalifikowani do projektu w roku szkolnym 2014/2015 w II semestrze będą realizować zajęcia w ramach zajęć konstruktorskich.

  Główne założenia :

 • Program "Na Własne Konto"

  Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Królowej Jadwigi bierze udział w programie „Na Własne Konto”.

  „Na Własne Konto" to program edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

  W ramach Programu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. W trakcie jednego tygodnia ferii zimowych, poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy programu poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie.

  Podczas II semestru uczniowie będą wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę konkursową - młodzieżową gazetkę ekonomiczną skierowaną do społeczności lokalnej oraz mini biznes plan jej wydania.

  Celem programu „Na Własne Konto" jest:

       - poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów,

       - kształtowanie podstaw przedsiębiorczości,

       - przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej,

       - zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich.

  Program „Na Własne Konto" jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000" im. M. Rataja.

 • Międzynarodowa praktyka w Zespole Szkół w Jerzykowie

  Międzynarodowa praktyka w Zespole Szkół w Jerzykowie

  Informujemy, że w dniach od 6 do 10 maja 2013 r. w Zespole Szkół w Jerzykowie 2 osoby:    z Indii i Filipin  odbywają międzynarodową  praktykę  w ramach porozumienia zawartego przez szkołę ze Stowarzyszeniem AIESEC Polska Komitet Lokalny w Poznaniu reprezentowanym przez Prezydenta Komitetu Lokalnego – Macieja Głowackiego.  Praktyka polega na prowadzeniu zajęć      w języku angielskim z uczniami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.  Dzięki współpracy uczniowie mają możliwość poznania zwyczajów, kultury, warunków życia, systemów edukacyjnych państw, z których pochodzą  praktykantki. Uczniowie szkoły dzielą się wiedzą na temat  polskiej kultury. Wspólny pobyt przyniesie korzyści obu stronom.

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
  ul. Spokojna 3
  62-007 Biskupice
 • 61-8152-115
  61-8152-409
  61-8152-410 (fax)
  61-8155-899

Galeria zdjęć